تاريخ روز : پنجشنبه 11 آذر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت لیزینگ ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

عدم پاسخگویی حضوری سهامدارانضمن آرزوی سلامتی برای کلیه هموطنان:
شرکت لیزینگ ایرانیان از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱
به دلیل شیوع بیماری کرونا قادر به پاسخگویی حضوری سهامداران نخواهد بود.