تاريخ روز : شنبه 12 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت لیزینگ ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهام سال 1400با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام لذا از کلیه سهامدارانی که در سامانه سجام

 ثبت نام نکرده انددرخواست می گردد نسبت به تکمیل ثبت نام خود در سامانه مذکور اقدام فرمایند.